• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Gulvolje

Gjøco Gulvolje er en transparent, halvblank løsemiddelbasert gulvolje. Brukes som støvbinder på betonggulv.

Nøgleinformation

Andre produkter