• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Terrasserens

  • Datablad for bestanddeler

Gjøco Terrasserens er et sterkt, alkalisk rengjøringsmiddel for fjerning av gammel treolje, smuss og forurensning. Gjenoppfrisker trefargen på terrassebord og hagemøbler. Brukes på terrasser og hagemøbler. Må ikke brukes på edeltre. Unngå at Gjøco Terrasserens kommer i kontakt med malte flater, aluminium og glass. Eventuelt søl spyles bort med rent vann.

Nøgleinformation

Andre produkter