Produkter

img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Gjøco Primer B3 är en lösningsmedelsfri, dispersionsbaserad primer. Används till grundbehandling inomhus före applicering av golvspackel eller dylikt. Kan användas på alla typer av underlag som kan beläggas med cementbaserade spackel och fix. Primer B3 används för att minska underlagets sugkraft, förbättra vidhäftningen, dammbindning samt portätning. I vissa fall kan Primer B3 blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.