Produkter

TERRASSTVÄTT
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Gjøco Terrasstvätt är ett starkt rengöringsmedel som tar bort gammal träolja, smuts och föroreningar. Återuppfriskar träfärgen på terrassbord och trädgårdsmöbler. Används på terrasser och trädgårdsmöbler. Får inte
användas på ädelträ. Undvik att Gjøco Terrasstvätt kommer i kontakt med målade ytor, aluminium och glas. Eventuellt spill spolas bort med rent vatten.