• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

GjøcoPoxy L

2-komponent lim till betong och stål.

Nyckelinformation

Andra produkter