• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Trälim Ute D3

Enkomponents, vattenbaserat trälim av PVAc-typ. Efter härdning får limmet en transparent och mycket tålig fog med hög draghållfasthet. Limmet är vattenbeständig och uppfyller kraven EN 204/205 klass D3.

 

Produktbedömningar
BVB Accepteras

Användningsområde
Starkt och fukttåligt trälim för limning inomhus och utomhus samt i fuktiga miljöer såsom utemöbler etc. Ger en hård och färglös limfog. Limmet är speciellt lämpligt till olika typer av trä- och laminatgolv där det krävs en god vattenbeständighet. Gjøco Trälim Ute D3 går också bra att använda till dörr, fönster, möbler och annat träverk. Fogar limmade med detta lim har en mycket hög sluthållfasthet, högre än styrkan i träet. Limfogar som konstant utsätts för vatten bör skyddas med vattenbeständig lack eller färg.

*Produkten hette tidigare Trälim V1.

Nyckelinformation

Andra produkter