• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

TERRASSER, LÆHEGN OG HAVEMØBLER

Behandling Av Terrassen

Terrassen er en viktig del av uterommet vårt. Gi terrassen din en oppfrisking før sesongen starter, så er den klar for lune kvelder med gode måltider sammen med familie og gode venner.
Selv om du ikke har tenkt å beise/ olje den på nytt i år, bør den kostes og spyles ren for støv og skitt etter vinteren. Det vil friske opp fargen og forlenge levetiden på behandlingen. Vi anbefaler Gjøco Husvask til den årlige vasken.
Trenger terrassen ny behandling, anbefaler vi at du vasker med Gjøco Terrasserens. Gjøco Terrasserens fjerner tidligere behandling, skitt og forurensning, og gjenoppfrisker fargen på treverket.

Herregård Terrassebeis, vanntynnet og løsemiddelbasert:

Herregård Terrassebeis finnes både i en vanntynnet og løsemiddelbasert versjon, og begge penetrerer godt og hindrer oppsprekking av treverket. De inneholder filmkonserverende middel mot svertesopp, og pigmenter som gir beskyttelse mot sollysets nedbryting. Herregård Terrassebeis vil ved riktig forbehandling og påføring holde i 2-3 år før terrassen trenger ny behandling. De leveres i to ulike baser, som kan brekkes til ønsket farge.
Behandling av nye terrasser:

Nye, impregnerte terrassebord må tørke før behandling. Det kan ta alt fra noen uker til 1-2 måneder før bordene er tørre nok til behandling.

 • Spyl og børst av eventuelle impregneringsrester.
 • Vask med Gjøco Terrasserens. Ved rengjøring av terrasser av lerk og tropiske tresorter o.l., følg retningslinjer fra leverandør for bruk av rengjøringsmiddel.
 • Påfør ett strøk Herregård Terrassebeis i ønsket farge. Best resultat oppnås ved å beise 1-2 bord i hele lengden.
 • Terrassebeisen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Eventuelt overskudd av beis strykes av i lengderetningen med lofri klut. Filmdannelse kan føre til flassing.

Behandling av gamle terrasser:

På terrasser som er behandlet flere ganger med terrassebeis, er det ikke alltid at det er tilstrekkelig å bruke terrasserens for å fjerne all tidligere behandling. Hvis det sitter igjen beis, vil dette gi skjolder og føre til at ny beis ikke trenger ned i underlaget. Det er derfor viktig å fjerne all tidligere behandling. Gammel beis som sitter igjen, må fjernes ved sliping.
På terrassebord som har stått noen år, vil treverket etter hvert sprekke opp. Rundt disse sprekkene blir treverket ofte mer slitt, og det er ofte der beisen slites raskest av. For å forhindre dette, er det viktig å fjerne løse trefibre med sliping eller stålbørsting, før ny behandling.

Påføring av Herregård Terrassebeis vanntynnbar:

 

Behandling av harde og tette tresorter som f eks lerk, kan gi redusert holdbarhet pga manglende inntrengning i treverket.

Tørketider:

Unngå påføring i fuktig vær, ved solskinn og ved lave temperaturer. Herregård Terrassebeis må ikke utsettes for regn det første døgnet etter påføring. Lave nattetemperaturer og høy luftfuktighet (vår, høst) vil forlenge tørketiden betydelig. Ha en presenning klar i tilfelle regn.

Farger:

 • Vask terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Hvis det sitter flere lag med olje, eller at terrassen er veldig skitten, kan det være nødvendig å gjenta prosessen.
 • Eventuell gammel beis, må fjernes ved sliping på forhånd.
 • Gammelt, værslitt, grått treverk stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Løse trefibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi flassing.
 • Påfør ett strøk Herregård Terrassebeis i ønsket farge. Best resultat oppnås ved å beise 1-2 bord i hele lengden.
 • Terrassebeisen skal trenge inn i treverket uten å danne film. Eventuelt overskudd av beis strykes av i lengderetningen med lofri klut. Filmdannelse kan føre til flassing.

Herregård Terrassebeis Vanntynnbar består av en alkydemulsjon som er melkehvit. Dette gjør at fargen i spannet ser annerledes ut enn fargen i tørr tilstand. Fargen kan altså først bedømmes når terrassebeisen er tørr. Vi anbefaler at du alltid blander spann med ulike produksjonsnummer for å unngå farge- og glansforskjeller.
Herregård Terrassebeis er en transparent beis, og den ferdige fargen vil påvirkes av underlaget og hvor mye beis som påføres. Ta gjerne prøve oppstrøk for å sjekke at fargen er som ønsket.

Påføring av Herregård Terrassebeis Oljebasert:

 

 • Vask terrassen med Gjøco Terrasserens. Følg bruksanvisningen på emballasjen. La tørke godt før videre behandling. Hvis det sitter flere lag med olje, eller at terrassen er veldig skitten, kan det være nødvendig å gjenta prosessen.Eventuell gammel beis, må fjernes ved sliping på forhånd.Gammelt, værslitt, grått treverk stålbørstes eller slipes ned til friskt tre. Løse trefibre og grått treverk kan forhindre inntrengning og gi flassing.
 • Nye terrasser påføres 1 strøk med Herregård Terrassebeis oljebasert.  Best resultat oppnås ved å beise 1-2 bord i hele lengden.
 • Terrasser som har stått mer enn 1 år og som har en sugende overflate, kan påføres 2 strøk.
 • På gamle og slitte terrasser som er eldre enn 3 år, kan opptil 3 strøk påføres. Beisen skal påføres i tynne strøk, og neste strøk påføres når første strøk er berøringstørt. For tykke strøk og/eller for mange strøk kan gi avflassing.
 • Treverk av lerk skal påføres kun 1 strøk.

Påföring av Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr Oljebaserad:

 • Tvätta terrassen med Gjøco Terrasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka ordentligt innan vidare behandling. Om det sitter flera lager med olja, eller att terrassen är väldigt skitig, kan det vara nödvändigt att upprepa processen.
 • Eventuell gammal lasyr, ska avlägsnas genom slipning.
 • Gammal, väderslitet, grått träverk stålborstas eller slipas ned till friskt trä. Lösa träfibrer och grått trä kan förhindra inträngning och ge flagning.
 • Nya terrasser påföres en strykning med Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr oljebaserad. Bäst resultat uppnås genom att lasera 1-2 brädor i hela dess längd.
 • Terrasser som har stått mer än 1 år och som har en sugande yta, kan påföras 2 strykningar.
 • På gamla och slitna terrasser som är äldre än 3 år, kan upp till 3 strykningar påföras. Lasyren ska påföras i tunna strykningar, och nästa strykning påföras när första strykningen är dammtorr. För tunna strykningar och/eller för många strykningar kan ge flagning.
 • Trä av lärk ska påföras endast en strykning.

 

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk information om våra produkter.