• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Langhus Gård Parkeringshus

Prosjekt:             Langhus Gård, 2000 kvm.
Entreprenør:     Norsk Epoxy, 2021
System:              GjøcoPur Park System

Läs andra artiklar

Osland Settefisk

Prosjekt:             Osland Settefisk Entreprenør:     Minor Industriplast AS System:              GjøcoUrea

Effektivt skydd mot radongas i bostäder

Vi har testet epoksy som en løsning mot radongass i bygninger, og med to strøk GjøcoPoxy MF får man et tett belegg som hindrer utsiving av radongass fra grunnen. Radongass er en usynlig og luktfri gass som kan trenge inn i bygningen fra grunnen. Langvarig eksponering for høye radonnivåer kan være helseskadelig og øke risikoen […]

Moss To-Takt AS

Solberg Gulv & Industribelegg AS lade ett fantastiskt dekorativt golv med Gjøcos produkter i Moss To-Takts försäljningslokaler i Moss.