• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Langhus Gård Parkeringshus

Norsk Epoxy påførte vårt nye polyuretanbelegg, GjøcoPur Park System, på Langhus Gård Parkeringshus.

Totalt areal var 2000 kvadratmeter. Prosjektet ble meget vellykket, og vi gleder oss til videre prosjekter sammen med Norsk Epoxy.

Entreprenør: Norsk Epoxy, 2021
System: GjøcoPur Park System

Les andre artikler

Osland Settefisk

Jobben ble mesterlig utført av Minor Industriplast AS. Sprøyteteknikken og produktene er avgjørende for at overflaten skal bli perfekt.

Moss To-Takt AS

Solberg Gulv & Industribelegg AS installerte et fantastisk flott dekorgulv med Gjøcos produkter i salgslokalene til Moss To-Takt i Moss.

Kuttet tidsbruken fra ni til to dager med spraybar epoksysparkel

I januar gjennomførte Gjøco, Opticon Solutions og Norske Skog Saugbrugs, det første fullskala testprosjektet med den nye epoksysparkelen. Sparkelen kan sprøytes jevnt på vertikale flater uten at den siger eller drypper.