• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Osland Settefisk

Jobben ble mesterlig utført av Minor Industriplast AS. Sprøyteteknikken og produktene er avgjørende for at overflaten skal bli perfekt.

Osland Settefisk er et landbasert fiskeoppdrettsanlegg, hvor Gjøcos system basert på ren polyurea, GjøcoUrea P400, ble brukt.

Entreprenør: Minor Industriplast AS
System: GjøcoUrea

Les andre artikler

Langhus Gård Parkeringshus

Norsk Epoxy påførte vårt nye polyuretanbelegg, GjøcoPur Park System, på Langhus Gård Parkeringshus.

Moss To-Takt AS

Solberg Gulv & Industribelegg AS installerte et fantastisk flott dekorgulv med Gjøcos produkter i salgslokalene til Moss To-Takt i Moss.

Kuttet tidsbruken fra ni til to dager med spraybar epoksysparkel

I januar gjennomførte Gjøco, Opticon Solutions og Norske Skog Saugbrugs, det første fullskala testprosjektet med den nye epoksysparkelen. Sparkelen kan sprøytes jevnt på vertikale flater uten at den siger eller drypper.