• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Behandling av terrasser

Behandling av terrassen

Terrassen en viktig del av vår uteplats. Ge din uteplats en uppfräschning innan säsongen börjar, så den redo för varma kvällar med goda måltider med familj och vänner.

Även om du inte planerar att lasera/olja den igen i år, bör den borstas och sköljas ren från damm och smuts efter vintern. Det kommer fräscha upp färgen och förlänga livslängden på behandlingen. Vi rekommenderar Gjøco Hustvätt till den årliga tvätten.Behöver terrassen ny behandling, rekommenderar vi att du tvättar med Gjøco Terrasstvätt. Gjøco Terrasstvätt avlägsnar tidigare behandling, smuts och föroreningar och fräschar upp färgen på träet.

Herregård Terrassebeis, vattenspädbar och lösningsmedelsbaserad:

Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr finns både i en vattenspädbar och lösningsmedelsbaserad version, och bägge penetrerar väl och förhindrar sprickbildning av träet. De  innehåller ett konserveringsmedel mot svarta svampar och pigment som ger skydd mot solljus nedbrytning. Herregård Terrassebeis skall vid rätt förbehandling och påföring hålla i 2-3 år innan terrassen behöver ny behandling. De finns i två olika baser, som kan brytas till önskad kulör.

 

Behandling av nya terrasser:

Ny, impregnerad trall måste torka innan behandling. Det kan ta allt från några veckor till 1-2 månader innan brädorna är torra nog för behandling.

 • Skölj och borsta bort eventuell kvarvarande impregneringsrester
 • Tvätta med Gjøco Terrasstvätt. Vid rengöring av terrasser av lärk och tropiska träslag, följ riktlinjerna från leverantören innan användning av rengöringsmedel.
 • Applicera ett skikt Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr i önskad kulör. Bästa resultat uppnås genom lasering av 1-2 brädor i hela dess längd.
 • Terrassebeisen/Terrasslasyren ska tränga in i virket utan att bilda film. Eventuellt överskott av bets avlägsnas i längdled med luddfri trasa. Filmbildning kan leda till flagning.

 

Behandling av gamla terrasser:

På terrasser som är behandlade flera gånger med terrasslasyr, är det inte alltid det är tillräckligt att använda terrasstvätt för att avlägsna all tidigare behandling. Om det sitter kvar lasyr, kommer detta orsaka fläckar och leda till att ny lasyr inte tränger ned i underlaget. Det är därför viktig att avlägsna all tidigare behandling. Gammal lasyr som sitter kvar, måste avlägsnas med slipning.
På terrasser som har stått obehandlade några år, kommer träet efter hand att spricka upp. Runt desse sprickor blir träet ofta mer slitet, och det är ofta där lasyren fortast slits bort. För att förhindra detta, är det viktigt att avlägsna lösa träfibrer med slipning eller stålborstning, innan ny behandling.

Påföring av Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr vattenspädbar:

 

 • Tvätta terrassen med Gjøco Terrasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka ordentligt innan vidare behandling. Om det sitter flera lager med olja, eller att terrassen är väldigt skitig, kan det vara nödvändigt att upprepa processen.
 • Eventuell gammal lasyr, ska avlägsnas genom slipning.
 • Gammal, väderslitet, grått träverk stålborstas eller slipas ned till friskt trä. Lösa träfibrer och grått trä kan förhindra inträngning och ge flagning.
 • Påför en strykning Herregård Terrassebeis i önskad kulör. Bäst resultat uppnås genom att lasera 1-2 brädor i hela dess längd.
 • Terrassebeisen ska tränga in i träet utan att bilda film. Eventuellt överskott av lasyr strykes av i längdriktningen med luddfri trasa. Filmbildning kan leda till flagning.
 • Behandling av hårda och täta träslag som t.ex. lärk, kan ge reducerad hållbarhet p.g.a. mindre inträngning i träet.

Torktider:

Undvik applicering i fuktigt väder, solsken och vid låga temperaturer. Herrgård Terrassebeis/Terrasslasyr skall inte utsättas för regn det första dygnet efter applicering. Låga nattemperaturen och hög luftfuktighet (vår, höst) förlänger torktiden avsevärt. Ha en presenning till hands i händelse av regn.

Färger:

Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr Vattenspädbar består av en alkydemulsion som är mjölkvit. Detta gör att färgen i spannen skiljer sig från färgen i torrt tillstånd. Färgen kan således först bedömas när terrasslasyren är torr. Vi rekommenderar alltid blanda hinkar med olika produktionsnummer för att undvika kulör- och glansskillnad.

Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr är en transparent lasyr, och den färdiga kulören kommer påverkas av underlaget och hur mycket lasyr som påföres. Gör gärna en provstrykning för att kontrollera att färgen blir som önskad.

Påföring av Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr Oljebaserad:

Tvätta terrassen med Gjøco Terrasstvätt. Följ bruksanvisningen på förpackningen. Låt torka ordentligt innan vidare behandling. Om det sitter flera lager med olja, eller att terrassen är väldigt skitig, kan det vara nödvändigt att upprepa processen.

 • Eventuell gammal lasyr, ska avlägsnas genom slipning.
 • Gammal, väderslitet, grått träverk stålborstas eller slipas ned till friskt trä. Lösa träfibrer och grått trä kan förhindra inträngning och ge flagning.
 • Nya terrasser påföres en strykning med Herregård Terrassebeis/Terrasslasyr oljebaserad. Bäst resultat uppnås genom att lasera 1-2 brädor i hela dess längd.
 • Terrasser som har stått mer än 1 år och som har en sugande yta, kan påföras 2 strykningar.
 • På gamla och slitna terrasser som är äldre än 3 år, kan upp till 3 strykningar påföras. Lasyren ska påföras i tunna strykningar, och nästa strykning påföras när första strykningen är dammtorr. För tunna strykningar och/eller för många strykningar kan ge flagning.
 • Trä av lärk ska påföras endast en strykning.

 

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk information om våra produkter.