• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

OLJELASYR

Med lasyr får du en transparent film som framhäver träets naturliga struktur. På ny och obehandlad panel, är behandling med Oljelasyr en god start. Träets struktur är fortsatt synlig, oljelasyren impregnerar trävirket väl. Du får sällan problem med avflagning som många strykningar med täckande färg kan tillföra. Om så önskas kan du övergå till täckfärg efteråt.

 

Vi har två varianter som är lämpliga till lasering av ytterbeklädnad: Gjøco Oljebeis/Oljelasyr och Herregård Exclusive Tjærebeis/Tjärlasyr. Bägge finns i baser som kan brytas till önskad kulör.

Var uppmärksam på att slutkulören kommer att påverkas av kulören på underlaget. Vi rekommenderar att grunda med Oljegrunning klar vid användning av Oljelasyr som toppstrykning.

 

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och torrt. Lös gammal lasyr och lösa träfibrer avlägsnas med stålborste. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Ytor som är angripna av mögel och alger behandlas med Gjøco Algrent. Underlag som tidigare är behandlat med linolja eller ren linoljelasyr måste rengöras ner till bart trä för att undvika senare blåsbildning. Ny eller obehandlad panel grundas med Gjøco Oljegrunning klar

 

Toppstrykning

Nytt trä behandlas snarast efter uppsättning, helst inom 3 veckor. Använd en bred pensel och stryk 3-4 panelbrädor åt gången. Stryk hela panellängden ut – då undviker man flammor. Se till att ändträet blir tillräckligt mättat (3-4 strykningar). Kan användas året om.

 

 

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk information om våra produkter.