• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Betong och mur

Obehandlat cementhaltigt underlag har högt pH och kräver därför alkaliefast färg. Akrylbaserade färger är väl anpassade till detta underlag. Till behandling av spisinsatser och mur runt vedspisar är också akrylbaserad färg lämpligt att använda. Så länge muren ej kommer över +50 grader kommer färgen att tåla detta. Färgen kan emellertid gulna om den utsetts för hög temperatur under lång tid.

Förbehandling

På ny obehandlad puts och betong bör cementhinnan tas bort med slipning innan vidare behandling. Tidigare behandlat underlag rengjörs med Gjöco Hustvätt eller salmiaklösning.

 

Grundning

Starkt sugande och poröst underlag primas med Gjöco Murseis / Murprimer.

Toppstryking

Påför 2 strykningar av önskad färg.

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.