• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Blåsbildning

Blåsor på färgfilmen kan uppkomma av flera orsaker.

Linoljeblåsor

Kan förekomma på hus som tidigare är målade med en färg som innehöll linolja, tran, fiskolja e.dyl. Dessa är ofta klibbiga på undersidan när solen står på, och underlaget är ofta fett och glansigt.

Förslag till åtgärder:

 • Färgfilmen måste avlägsnas. (Se Riksantikvarieämbetets sidor för bästa metod)
 • Ny färg ska påföras i tunna strykningar. Välj helst en ljus färg, för den blir inte så uppvärmd i solen och risken för att få nya blåsor blir då mindre.

Solblåsor

Sol på en nymålad yta kan orsaka blåsor. Färgfilmen ”skinntorkar” och blåsor uppstår. Blåsorna kan också komma morgonen efter på en solbelyst vägg om man har målat sent på dagen och färgen inte hunnit torka helt.

Förslag till åtgärder:

 • Nyss uppkomna solblåsor kan tryckas in till väggen igen, eller tas bort genom skrapning. Ny färg påföres tunt och efter att solen har försvunnit från väggen.

Fuktblåsor

Högt fuktinnehåll i träet kan ge blåsor i färgfilmen. Blåsorna är ofta stora och går helt in till träet, och kan avteckna trästrukturen på baksidan.
Förslag till åtgärder:

 • Orsaken till fukt i träet måste avlägsnas – åtgärda byggtekniska svagheter.
 • Blåsorna skrapas bort. Ny färg påföres i tunna strykningar.