• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Epoxy

Gjøco Poxydekk är en luktsvag vattenburen 2-komponent epoxyfärg med hög glans och slitstyrka, god vattenfasthet och vidhäftning. Färgen bildar en vattenfast och slitstark film som står emot de flesta kemikalier och lösningsmedel. Beständigheten mot syror är något begränsad. Färgen kan brytas till valfri kulör. Gjöco Poxydekk kan målas på betong, puts och hård byggnadsplåt och på tidigare målade ytor där underlaget är fast. Mycket bra till industrilokaler, på altaner, källare- och garagegolv, tvättstugor etc. Rekommenderas inte till underlag som är i rörelse (t.ex. massiva trägolv).

Förbehandling

Underlaget ska vara rent och fettfritt. Stålputsad betong slipas för att ta bort cementhinnan. I rum med golvbrunn kan syratvättning användas. Använd 10% saltsyralösning som eftersköljs grundligt med vatten. Tidigare målade ytor tvättas med Gjöco Hustvätt eller ammoniaklösning. Stål bör grundas med rostskyddsprimer.

 

Toppstrykning

Gjøco Poxydekk bör förvaras i rumstemperatur i ett dygn före bruk för bättre påföringsegenskaper. Del 1 och 2 blandas väl samman med mekanisk omröring. Färgen kan förtunnas med upptill 10 % vatten. Blandningen bör brukas inom 1-2 timmar. OBS. Tjocka stryk kan ge matt film. Sörj för god ventilation vid påföringen och under torktiden. Dålig ventilation kan ge matta fläckar. Vid utomhus bruk, bör den brukas i perioden maj-augusti, p.g.a att hög luftfuktighet/ tidigt daggfall och låga temperaturer kan ge dålig härdning. Gulnar något i solljus.

Gå till våra produktsidor för säkerhetsdatablad och teknisk information om våra produkter.