• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Glagning

Flagning av färg kan bero på många olika orsaker.

Flagning kan uppkomma av fuktvandring som ofta är en följd av byggtekniska svagheter. Detta kan uppstå i ett badrum, kök eller annat rum med mycket fuktighet och dålig ventilation på insidan av väggen. Fukten vandrar genom väggen och vi får blåsbildning och färgavflagning. Samma sak kommer att ske om träet är fuktigt vid övermålning.

Förslag till åtgärder:

 • Byggtekniska svagheter måste åtgärdas, så att fuktvandring inte uppkommer.
 • Lösa färgflagor måste skrapas / borstas bort.
 • Se till  att träet är torrt före applicering av ny färg / lasyr. Bart trä grundas med Gjøco Oljegrunning.

Andra orsaker till flagning kan vara att träet har varit nedbrutet innan målning. En nedbruten träyta har lösa träfibrer som kan ses på baksidan av färgflagor, och ger naturligtvis dålig vidhäftning för färgen. Träytan bryts snabbt ned om den inte behandlas med grundfärg och färg / lasyr inom rimlig tid.

Förslag till åtgärder:

 • Lösa färgflagor och träfibrer måste skrapas / borstas bort. Är materialet i väldigt dåligt skick måste det bytas ut.
 • Se till  att träet är torrt före applicering av ny färg / lasyr. Bart eller nytt trä grundas med Gjøco Oljegrunning.

Avflagning mellan färgskikten skylls ofta på dålig vidhäftning mellan strykningarna. Det kommer sig oftast av för dålig rengöring innan applicering av ny färg. Luften innehåller damm, smuts och avgaser som lägger sig på husväggen och som måste avlägsnas innan vi målar på nytt. Avflagning kan också bero på målning med fel färg, t.ex. en fet färg utanpå en tunn.
Förslag till åtgärder:

 • Lösa färgflagor måste skrapas / borstas bort.
 • Blanka ytor mattas ned med sandpapper.
 • Väggen tvättas med Gjøco Hustvätt, för att avlägsna damm och smuts och för att ge bättre vidhäftning.
 • Se till att träet är torrt före applicering av ny färg / lasyr. Bart eller nytt trä grundas med Gjøco Oljegrunning.