• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Kåda

Harts och kåda är samlingsnamn för alla slags safter som rinner ur träd och torkar till. Den finns speciellt i gran och furu. Kådan svettas ut genom träet i takt med temperaturen. Vid kraftig utsvettning är det inte mycket att göra förrän hartsgömmorna i träet har tömts.

Kvaliteten och ”fetheten” i materialet avgör om du kommer att få problem med kådutsvettning. Problemet är större på heltimmer än på panel. Kulören på huset har betydelse för vilken temperatur husväggen får, och kommer då även att påverka utsvettningen. En mörk brun vägg kan få en temperatur på 60°C i solen, och kommer att ha större utsvettning än en vit vägg som bara når en temperatur på ca 30 °C

Förslag till åtgärder:

 • Vid kraftig utsvettning är det inte mycket att göra förrän hartsgömmorna i träet har tömts.
 • Gammal och utsvettad kåda kan skrapas bort.
 • Rengör med Gjøco Krafttvätt. Ska huset målas om, tvätta med Gjøco Hustvätt.
 • Bart och sugande träverk grundas med Gjøco Oljegrunning före applicering av 2-3 strykningar med färg. Ändträet mättas vått-i-vått med 3-4 strykningar.