• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Mögel-/ algtillväxt

Tillväxt av alger, lava och mossa uppstår på platser med hög luftfuktighet och där träet är i kontakt med vegetation. Tillväxt kan uppstå där träet går helt ned till marken och där lava och mossa lätt får tillgång till träet. Vegetation kan vara tät skog runt huset och/eller buskar och slingerväxter längs väggen. Hög luftfuktighet, t.ex. ett hus vid en sjö eller annat vattendrag, gynnar en tillväxt av alger, lava och mossa.

Förslag till åtgärder:

 • Avlägsna om möjligt vegetation.
 • Tvätta ordentligt med Gjøco Krafttvätt och behandla med Gjøco Svamp- och växtborttagning.
 • Om huset ska målas om; tvätta med Gjøco Hustvätt och behandla därefter med Gjøco Svamp- och växtborttagning.
 • Tvätta huset minst en gång per år för att avlägsna smuts, mögel och alger. Mögel och alger har svårare att få fäste på en ren vägg.