• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

FÖNSTER, DÖRRAR OCH STAFFAGE

Fönster, dörrar och staffage (utsmyckningar) är ofta speciellt väderutsatta, och kräver därför oftare underhåll än husväggarna. Dessutom är målningsjobben tidskrävande och fordrar noggrannhet. Vi rekommenderar Herregård Dörr och Fönster till detta. Det är en vattenspädbar färg som är klibbfri och med lång hållbarhet. Önskas lösningsmedelsbaserad färg, kan också Herregård Exclusive Oljemaling användas.

 

Förbehandling

Nytt trä som har stått obehandlat i mer än 4 veckor stålborstas och påföres Gjøco Oljegrunning. Tidigare laserat eller målat trä borstas rent från lös lasyr och träfibrer med stålborste. Fett och andra föroreningar avlägsnas med Gjøco Krafttvätt. Träet sköljes/spolas grundligt efteråt. Underlaget ska vara rent och torrt innan färgen påföres.

 

Toppstrykning

På nytt, ohyvlat trä samt tidigare laserat eller målat trä påföres 1 – 2 strykningar efter behov. På nytt, hyvlat trä påföres alltid 2 strykningar. Kom ihåg att behandla ändträ extra bra (3-4 strykningar).

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.