• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Trälim Inne D2

Enkomponents, termoplastiskt, vattenbaserat trälim av PVAc-typ. Efter härdning får limmet en transparent och mycket tålig fog med hög draghållfasthet samt god värmebeständighet.

Produktbedömningar
BVB Accepteras

Användningsområde
I första hand för trälimningar, inomhus foglimning, tapplimning, fanering, monteringslimning, ramlisttillverkning mm. Det lämpar sig också för många andra limningar av cellulosamaterial som t ex papp, kartong, textilier, träfiberplattor mm.
Limmet rekommenderas även till maskinella system, då frånvaron av fyllnadsmedel gör att förslitningen av munstycken för limspridning blir minimal.

*Produkten hette tidigare Trälim M1.​

Nyckelinformation

Andra produkter