• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Blåsplint

Blåved er sopp som misfarger treverket. Blåved kan opptre så vel i nyfelt tømmer, som i ferskt oppskåret trevirke og i treverk som har vært tørt, men som senere blir utsatt for fuktighet. Blåved kan være vanskelig å bli kvitt. Den har liten betydning for treverkets styrke, og vil ikke svekke husets konstruksjon, men den skjemmer utseendet.

Forslag til utbedring:

  • Blåved er vanskelig å bli kvitt, men du kan prøve å bleke treverket med egnede blekemidler som f eks 35% vannstoffperoksyd, som kan kjøpes på apoteket. ”Ferrobet  rustvask” kan også prøves. NB. Dette er etsende væsker, bruk verneutstyr.
  • Misfarget treverk fjernes hvis det er mulig.
  • Før videre behandling med maling må det grunnes. Husk å mette endeved tilstrekkelig.