• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Blånadssvamp

Blånaden är en svamp som missfärgar träverket. Blånaden kan uppstå i så väl nyfällt timmer, som i färskt uppsågat trävirke och i träverk som har varit torrt, men som senare blir utsatt för fuktighet. Blånad kan vara besvärligt att bli kvitt. Den har en liten betydelse för träverkets styrka, och påverkar inte husets konstruktion, men det skämmer utseendet.

Förslag till åtgärder:

  • Blånad är besvärligt att bli kvitt, men du kan prova att bleka träverket med lämpliga blekmedel som t.ex. 35% väteperoxid vilket kan köpas på apoteket.
  • Missfärgat träverk tas bort om det är möjligt.
  • Innan vidare behandling med färg måste de grundas. Kom ihåg att mätta ändträet tillräckligt.