• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Kridtning og falming

Det kan være mange grunner til at malingsfilmen falmer. Sollys med UV-stråler bryter ned malingsfilmen og svekker fargestabiliteten. Ulike typer pigmenter har varierende lysekthet og værbestandighet. Falming og kritting sees oftere på hus malt med skarpe eller mørke gule, røde og blå farger enn lyse farger.

Dette har sammenheng med at dette fenomenet er mer synlig på slike farger, og at noen av pigmentene i fargene ikke er så bestandige mot vær og sollys.

Bindemiddelet har også betydning. Linoljemaling kritter raskere enn tradisjonell oljemalinger, og har sammenheng med at linoljen penetrerer inn i trevirket og blottstiller pigmentene. Akryl er det bindemiddelet som påvirkes minst av vær og sollys. Falming/ kritting kan også komme av for tynt lag med maling på sugende underlag.

Hvordan unngå duggmatting:

  • Ikke mal om kvelden etter duggfall og ved fallende temperatur. Duggfallet kommer tidligere på vår og høst enn midt på sommeren.

Forslag til forbedring:

  • Mal på nytt under gode værforhold