• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Blekning/ kritning

Det kan finnas många anledningar till att färgfilmen bleknar. Solens UV-strålning bryter ned färgfilmen och försvagar kulörstabiliteten. Olika typer av pigment har varierande ljus- och väderbeständighet. Kritning förekommer oftare på hus som är målade med skarpa eller mörka gula, röda och blåa kulörer än ljusa kulörer. Detta hänger samman med att något av pigmenten i de kulörerna inte är så beständigt mot väder och solljus.

Bindemedlet har också betydelse. Linoljefärg kritar snabbare än traditionella oljefärger, vilket beror på att linoljan tränger in i träet och blottlägger pigmenten. Akryl är det bindemedel som minst påverkas av väder och solljus.
Blekning / kritning kan också bero på ett för tunt lager med färg på ett sugande underlag.

Blekning / kritning är först och främst av estetisk karaktär och har ingen negativ inverkan på trävirket.

Förslag till åtgärder:

  • Tvätta med Gjøco Hustvätt.
  • Använd Gjøcos högkvalitetsfärger som t.ex. Herregård Exclusive eller Herregård Maximal.
  • Välj ljusa kulörer.