• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

METALL

Gjøco Antirustprimer anbefales som primer til jern- og stålkonstruksjoner. Til lettmetall som aluminium, galvanisert eller forsinket stål anbefales Gjøco Epoxyprimer EP 50.

Forbehandling

Underlaget må være tørt og fritt for fett, olje, rust og løs gammel maling.
Rustent underlag sandblåses til SA 2 ½ eller børstes til SA 2. Fett, olje og andre forurensninger fjernes med Gjøco Husvask og høytrykkssprøyte. Skyll godt med rent vann.

Påføring

Gjøco Antirustprimer:

Malingen røres godt om før bruk. Tynning er normalt ikke anbefalt. Dersom tynning er nødvendig, benyttes White Spirit. Mal bare rent og tørt underlag, og når stål, luft og maling har temperatur over 0 °C. Ståltemperaturen må være 3 °C over duggpunktet når malingen påføres.

Gjøco Epoxyprimer EP50:

Bruk helst mekanisk omrøring. Rør del A godt opp før del B tilsettes langsomt under stadig omrøring. Ikke bland større mengde enn det som blir brukt. Blandingen bør stå ca 30 min før påføring, og bør brukes innen 3 timer etter blanding.

Utstyrsliste

 • Gjøco Husvask
 • Sandblåserutstyr
 • Høytrykkssprøyte
 • Gjøco Antirustprimer/ Gjøco Epoxyprimer EP50

 

Gå til våre produktsider for sikkerhetsdatablader og teknisk info om våre produkter.

 

Forbehandling

Husvask

Primere


Antirustprimer


Epoxyprimer EP50