• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

METALL

   

Gjøco Emaljelakk är en blank, alkydbaserad täckfärg för applicering ovanpå primat underlag. Används på stål- och järnkonstruktioner, maskiner och lantbruksredskap. Kan också användas på trä.

Förbehandling

nderlaget ska vara fritt från fett, olja och andra föroreningar före sandblästring till SA 2 ½. Om inte sandblästring utföres ska all gammal lös färg, lös rost och olja tas bort och borstas till ST 2. Järn och stål grundas med Gjøco Antirustprimer. Aluminium, sink, sandblästrat/försinkat stål grundas med särskilt anpassad primer.

 

Toppstrykning

Rör om ordentligt. Använd helst mekanisk omrörning. Förtunning är normalt inte att rekommendera. Påför 2-3 strykningar Gjøco Emaljelakk efter behov.