Vad är färg?

Det ögat uppfattar som färg, är elektromagnetisk strålning i bestämda våglängder. Ljuset kan delas upp i sju färger – regnbågens färger, även kallade spektralfärger eller monokromatiska färger. Var och en av färgerna har sin våglängd. Våglängden för synligt ljus ligger mellan 380 nm och 750 nm. Vi har också många andra typer elektromagnetiska strålar, som t.ex. röntgen, infraröda och ultravioletta strålar, men dessa är inte synliga för våra ögon.

 

 

380 nm                                                                         750 nm 

 

Ord och uttryck från färgläran
I färgterminologin pratas det ofta om primärfärger, sekundärfärger och tertiärfärger. Pigmentens primärfärger är röd, blå och gul. Detta är de rena färgerna, som du inte kan skapa genom att blanda andra färger. Blandar vi blått och gult får vi grönt – rött och blått blir lila - rött och gult blir orange- detta är sekundärfärger. Sekundärfärger kan i sin tur blandas till tertiärfärger.

Färgcirkeln visar vad som är grundfärger eller elementärfärger. De sex grundfärgerna är gult, rött, blått, grönt samt vitt och svart. Svart och vitt är egentligen inte färger och finns inte med i färgcirkeln.

Komplementfärger är färger som står på motsatt sida av varandra i färgcirkeln. Komplementfärgen till rött är grönt, komplementfärgen till gult är blått osv.  Önskar du att uppnå starka kontraster kan du använda färger som är komplementära.

Fixerar du blicken länge på ett rött fält, och sedan blundar, kommer du se komplementfärgen – grön. Detta fenomen kallas efterbild.

Mättade färger är färger som är så kraftiga som de kan bli. Färgnyanser får vi när vi blandar en grundfärg med svart eller vitt.