• NO
 • SE
 • DK
 • EN
 • NO
 • SE
 • DK
 • EN

Gjøco Spärrgrund

Gjöco Spärrgrund är en vattenburen grundning baserad på uretanmodifierad  alkyd och högvärdiga pigment. Den kan användas på missfärgad och gulnat underlag och spärrar genomslag av nikotin, sot och olika färgtyper. Den motverkar också kåda genomblödning från kvist på panel.

 

Den kan användas på de flesta underlag såsom panel, byggnadsplattor, glasfiberväv, tapet, gipsplattor, gammal puts och betong m.m. Bör inte användas på ny betong.

Tillvägagångssätt – för spärrning och isolering på missfärgat underlag, ny panel eller gulnad gammal panel:

 • Torka av damm med en luddfri trasa.
 • Måla två flödiga strykningar med Gjöco Spärrgrund.
 • Vid träfiberresning; slipa lätt med fint slippapper.
 • Spikhål och andra ojämnheter spacklas. Slipa med slippapper nr 120 och torka bort slipdamm med klibbduk eller luddfri trasa.
 • Måla önskad toppstrykning. Rekommendationen är Gjöco Fashion eller Gjöco Superfinish.

Tillvägagångssätt – för grundning på tidigare behandlat underlag:

 • Rengör med Gjöco Interiörrengöring och skölj/ tvätta över med rent vatten.
 • Måla en strykning med Gjöco Spärrgrund.
 • Spikhål och andra ojämnheter spacklas. Slipa med slippapper nr 120 och torka bort slipdamm med klibbduk eller luddfri trasa.
 • Måla önskad toppstrykning. Rekommendationen är Gjöco Fashion eller Gjöco Superfinish

Fremgangsmåte – for grunning på tidligere behandlet underlag:

 • Rengjør med Gjøco Interiørrens og skyll/ vask over med rent vann.
 • Påfør 1 strøk Gjøco Sperregrunn.
 • Spikerhull og andre ujevnheter sparkles med Gjøco Sparkel. Puss over med sandpapir nr 120 og tørk bort slipestøv med lofri klut.
 • Påfør ønsket toppstrøk. Gjøco Fashion eller Gjøco Superfinish anbefales til toppstrøk.

Värt att veta:

Kåda genomblödning från kvistar:

Trä är ett levande material som innehåller kåda och kvistar. Kådan har en tendens till att blöda igenom kvistarna och ge gula fläckar på färgen. Furupanel är mer utsatt för detta än gran, och speciellt ny panel. Ny panel bör därför få stå några veckor innan det behandlas. Utsvettning av kåda påverkas av temperatur och fuktighet. Stark vedeldning vintertid och spotlights i taket förstärker fenomenet. Det är viktigt att vara uppmärksam på att det finns ingen behandling av kvistar i dag som kan garantera mot kvistgenomslag i evig tid. Vår erfarenhet är att i de allra flesta tillfällen är det tillräckligt med två strykningar av Gjöco Spärrgrund och den kommer att fungera lika bra som kvistlack och spärrar mot kådagenomslag från kvist i många år.

Ifall man lika väl upplever att kvisten blöder igenom efter två strykningar med Gjöco Spärrgrund rekommenderas det att måla en till två strykningar till och därefter önskad toppstrykning. Det rekommenderas att vänta med övermålning till efter eldningssäsongen, så att kåda utsvettningen kan stabilisera sig. Ju fler strykningar med Spärrgrund desto bättre effekt och på särskilt svåra underlag kan det vara nödvändigt med mer än två strykningar.

Hartsgömmor:

Gjöco Spärrgrund hämmar effektivt missfärgning från kvist, men har du panel med kvistar som har stora hartsgömmor med mycket kåda kommer det löna sig att göra förarbetet med att skära ut kådan. Det är speciellt gran som kan ha sådana hartsgömmor. Oavsett om du behandlar kvistarna med Spärrgrund eller kvistlack riskerar man att hartsen rinner ut och bildar fula fläckar. Skär ut kådan med en skarp kniv och tvätta hålet med White Spirit. Täta hålet med Gjöco Akryl fogmassa och måla över med Gjöco Spärrgrund.

Svällning och krympning av panel:

Det är ett känt fenomen att panel påverkas av luftfuktigheten, och kommer att krympa och svälla i takt med luktfuktigheten i rummet. Vårt inomhusklimat varierar med årstiderna. Luften är fuktigast på hösten, och torrast på senvintern på slutet av eldningssäsongen. Detta gör att fuktinnehållet i panelen kan skifta från ca 12 % om hösten ner till 6 % på våren. Det kan därför vara svårt att måla träpanel på våren när den har krympt utan att undgå uppsprickning och flagor längs med panelbrädorna. Målar du panelbrädorna innan uppsättning, behöver du inte ta hänsyn till denna problemställning.
Panelen bör inte ha högre fuktinnehåll än 11-12 % vid uppsättning, för att undgå att brädorna sväller upp på hösten när luftfuktigheten blir högre.