• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Tapetlim

Färdigblandat tapetklister för användning inomhus i torra utrymmen. Avsett för uppsättning av papperstapeter, men kan också användas till något kraftigare tapeter.

Produktbedömningar
BVB Accepteras

Nyckelinformation

Andra produkter