• NO
  • SE
  • DK
  • EN
  • NO
  • SE
  • DK
  • EN

Vävlim Proff

Ett polymerförstärkt stärkelselim med längre öppentid och högre limstyrka än vanligt vävlim. Används i torra utrymmen för uppsättning av glasfiberväv, papperstapeter, textiltapeter som t.ex. jute och linne med baksida av papper eller non woven, vinyltapeter, vinyl- och akrylstruktur med baksida av papper och renoveringsdukar.

Produktbedömningar
BVB Accepteras

Nyckelinformation

Andra produkter