Produkter

Herregård Extra
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

Herregård Extra är en vattenavstötande oljefärg med god väderbeständighet för utomhusbruk. Färgen innehåller filmkonserveringsmedel som förhindrar tillväxten av mögelsvampar och alger. Herregård Extra kan användas utomhus på nya, gamla, laserade, målade eller tryckimpregnerade träytor. Kan även användas som toppstryk på grundad metall och plast som finns i byggnader. Herregård Extra skall användas i system med Gjöco Oljegrunning/Oljegrund.