Produkter

Fashion 15
img

Säkerhetsdatablad

Tekniskt datablad

 

Fashion 15 är en vattenspädbar oljefärg baserad på ny teknologi för inomhusbruk. Har goda appliceringsegenskaper och god utflytning. Användes till mellan- och toppstrykning på träpaneler, dörrar, fönster, karmar, listverk och inredningar.