Produkter

Gulvolje
img

Gjøco Gulvolje er en transparent, halvblank løsemiddelbasert gulvolje. Brukes som støvbinder på betonggulv.