Produkter

GjøcoPoxy SL Selvutjevnende
img

Sikkerhetsdatablad del A
Sikkerhetsdatablad del B
Produktdatablad
FDV
Ytelseserklæring DoP

GjøcoPoxy SL er en pigmentert, trekomponent selvutjevnende epoksybelegg for betonggulv. GjøcoPoxy SL er beregnet til bruk på mineralsk underlag som betong, mur, puss og sementbasert underlag som skal tåle store kjemiske og mekaniske belastninger.